21 Mar 2021
March 21, 2021

Pasen in 3 woorden:

0 Comment

Jezus is opgestaan 
 

Drie woorden die alles zeggen, maar ook toelichting behoeven. 

Opgestaan (uit de dood), dat geeft aan dat Jezus ook is gestorven! 

Jezus, de Zoon van God, kwam naar de aarde om te laten zien hoe God de Vader is. Jezus was een volmaakt mens, ging rond en deed goed. Hij genas de zieken, vertroostte hen die verdriet hadden en gaf mensen die honger hadden te eten. 
Hij vertelde de mensen dat God van hen houdt en een relatie met hen wil aangaan. 

Er was echter een probleem, de zonde stond tussen God en de mensen. Jezus kwam ook naar de aarde om te sterven voor onze zonden en zo onze schuld te betalen. Dat kon Hij omdat Hij een volmaakt mens was. 

Maar Hij bleef niet dood…JEZUS IS OPGESTAAN! 

Hij leeft. Als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is en Hij ook voor jouw zonden gestorven is, dan is de weg vrij voor een eeuwigdurende relatie met God!