wat-is-vineyard

WAT IS VINEYARD?

Vineyard Dieren is een eigentijdse kerk die deel uitmaakt van de christelijke beweging Vineyard. De Vineyard beweging kent zo’n 10 kerken in de Benelux en meer dan 2500 kerken wereldwijd. Meer weten over de Vineyard beweging? Klik hier

 LEIDERSCHAP

 LEIDERSCHAP

Vineyard Dieren wordt sinds 2006 geleid door Dick & Liesbeth te Linde. Zij werken samen met een bestuur en een team.

visie

 VISIE
Onze cultuur

Wat we willen uitleven met elkaar:
Aanbidding voor God
Afhankelijkheid van God
Aanvaarding van elkaar
Aandacht voor elkaar
Deze vier A’s lopen als een rode draad door het gemeente-zijn.

 1. LEES MEER
  Waar we naartoe gaan– Op een eigentijdse en relevante manier gemeente zijn, zodat we optimaal aansluiten bij de behoeften van degenen die de Vader nog niet kennen.
  – Discipelschap vermenigvuldigen, door mensen vrij te zetten, te vormen en te stimuleren met al hun gaven en mogelijkheden Jezus te dienen en te volgen.
  – Bereid zijn voortdurend in beweging te blijven, zodat de vernieuwende en veranderende kracht van de Heilige Geest in en door ons volop de ruimte krijgt.
  – Het meehelpen bij het stichten van gemeenten, zowel binnen als buiten Nederland, vooral door het opleiden, trainen, uitzenden en begeleiden van mensen.
  In alles willen we het goede nieuws van het Koninkrijk centraal stellen en beschikbaar zijn voor het doen van de werken van Jezus zoals het zorgen voor de armen, het bidden voor de zieken, het uitdrijven van demonen en het zoeken van verlorene.

waarden-prioriteiten

WAARDEN & PRIORITEITEN
Onze waarden en prioriteiten

  LEES MEER

 1. De bijbel – het Woord van God
  De bijbel is centraal in ons onderwijs, geloof en leven. Wij willen het Woord van God horen en samen met Zijn gangbare profetische woord willen we de Bijbel onderwijzen op een praktische, inspirerende manier.
 2. Aanbidding
  Aanbidding heeft onze hoogste prioriteit. We verlangen er naar God te aanbidden met ons hele wezen. Met Jezus als centrum en middelpunt van onze aanbidding. Wij zijn hongerig naar het kennen van Gods tegenwoordigheid. We willen zijn stem verstaan, gehoorzamen en we willen toegewijd zijn in het volgen van Jezus.
 3. Kleine groepen
  De kleine groepen vormen de basisstructuur van de kerk; de plaats waar je je thuis voelt en er bij hoort, in relaties waar we ons zelf kunnen zijn, kunnen groeien, waar we discipelschap leren en het in de praktijk brengen van de bediening. Lees hier meer  
 4. Geestelijke gaven
  Iedere gelovige heeft geestelijke gaven, Deze dienen geïdentificeerd te worden, naar voren geroepen te worden en geoefend te worden in het belang van allen. We willen meer gave-gericht dat taakgericht zijn.
 5. Training
  Training is van fundamenteel belang om de ‘heiligen’ toe te rusten. We geloven dat alle christenen getraind dienen te worden om het ‘werk van Jezus’ te doen. We zijn toegewijd aan het model ‘laten zien en vertellen’.
 6. Tekenen en wonderen
  Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk. We bidden om genezing van de zieken en gewonden. Ook is er elke dienst gelegenheid om voor je te laten bidden. Tijdens de diensten worden er regelmatig tekenen (beelden) van God doorgegeven.
 7. Bediening van de armen
  Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar de zwakke, hulpeloze en de arme. Dat Hij Zijn gemeente geeft gezonden om voor hen te zorgen. Het dient daarom een regelmatige taak te zijn van genade om hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.
 8. Evangelisatie
  Evangelisatie is de taak van iedere gelovige; om anderen bij Jezus te brengen door vriendschappen, door de kracht van de Heilige Geest en diverse programma’s (cursussen).
  Vineyard Dieren organiseert elke tweede zondag van de maand een uitgebreide lunch, waar een ieder welkom is. Klik hier om meer te weten over het Vineyard Cafe. 
 9. Andere kerken die Jezus kennen
  We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. We houden van de bredere kerk en onderhouden contact met andere kerken. We proberen eenheid te bewaren door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de Gemeente.
 10. Zending en het stichten van gemeenten
  We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit de breiden. Dit vormt dan ook het hart van de Vineyard roeping.
  Vineyard Dieren is de zendende gemeente van Germano & Lonneke, zendelingen in Brazilie.