contact

church

Locatie Vineyard Dieren

St. Joannesschool
Molenweg 14
6953 CT
Dieren
Iedere zondag ontmoeten wij elkaar om 10:15u.

 

Contact

Voorgangers: Dick & Liesbeth te Linde
Voor vragen stuur een email naar: [email protected] of bel: 0313 – 421 008
Postadres: Buitensingel 35, 6951 AW, Dieren
Giften: NL95 INGB 0003 4517 04 t.n.v. Vineyard Gemeente Dieren

 

Beleid & financiën

Kerkgenootschap Vineyard Gemeente Dieren is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hieronder publiceren wij de informatie, die wettelijk verplicht is in verband met de ANBI erkenning.
Naam  : Vineyard Gemeente Dieren
RSIN/fiscaal nummer : 818555476


Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Financiële verantwoording
Via onderstaande links zijn de financiële verslagen over de afgelopen jaren in te zien:

2016
2017
2018