Home

welkom

Je bent welkom in Vineyard Dieren. We hopen een plek te zijn waar je God kunt ontmoeten, en waar je je thuis zult voelen. We hopen dat je een groep mensen vindt die Jezus’ liefde handen en voeten probeert te geven.

Onze bijeenkomsten zijn informeel, waarbij we graag willen dat God centraal staat.
We hopen dat je zult komen zoals je bent en je geaccepteerd en welkom zult voelen door ons.

De Vineyard beweging is een wereldwijde groep van meer dan 1200 kerken.
In Benelux verband is er regelmatig contact met andere Vineyard gemeenten.

Zondagse dienst.
We komen elke zondag om 10.00u bij elkaar en drinken dan eerst samen een kopje koffie/thee,
omdat we relaties belangrijk vinden. Daarna is er een tijd van aanbidding voor God, Jezus en de Heilige Geest door samen te zingen. Vervolgens is er een preek, die gebaseerd is op de Bijbel en die aansluit bij ons leven van alledag. Tijdens de dienst is er gelegenheid om gebed te ontvangen.
Tot slot drinken we nog een kopje koffie/thee.

Je bent van harte welkom om eens langs te komen.

Vineyard Kids
Kinderen worden tijdens de dienst actief betrokken bij het eerste gedeelte van de aanbidding. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen op hun eigen manier God kunnen aanbidden, samen met de volwassenen. Daarna gaan de kinderen uiteen in verschillende groepen gebaseerd op leeftijd, waar zij hun eigen programma volgen. Kinderen van 0-4 jaar kunnen vanaf 10.00u in hun eigen ruimte terecht.