church

Locatie Vineyard Dieren

St. Joannesschool
Molenweg 14
6953 CT
Dieren
Iedere zondag ontmoeten wij elkaar om 10.00u.

Contact

Voor vragen: vineyarddieren@fastmail.nl

Postadres: Buitensingel 35, 6951 AW, Dieren
Giften: NL95 INGB 0003 4517 04 t.n.v. Vineyard Gemeente Dieren
Voorgangers: Dick & Liesbeth te Linde,telefoon 0313 – 421 008

Beleid & financiën

Kerkgenootschap Vineyard Gemeente Dieren is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier publiceren wij de informatie, die wettelijk verplicht is in verband met de ANBI erkenning.
Naam: Vineyard Gemeente Dieren
RSIN/fiscaal nummer: 818555476

Beleidsplan 
Klik op de link om het beleidsplan in te zien.

Financiële verantwoording
Via onderstaande links zijn de financiële verslagen over de afgelopen jaren in te zien.

2012
2013
2014
2015
2016